Piesza Pielgrzymka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Skrzatusz
-
Częstochowa
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Regulamin

 1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym, zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.
 2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
 • jest fizyczne przygotowany do codziennego przejścia około 35 km;
 • akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter (codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz czynny udział w wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpiewach, konferencjach);
 • pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga;
 • będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki;
 • dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady.

3. Osoby nieletnie:

 • Osoby nieletnie w wieku 14-18 lat  mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat, jaki tworzą wokół siebie poprzez życzliwość, kulturą bycia, wrażliwość na potrzeby innych zwłaszcza słabszych i starszych. Zwracają się do siebie "siostro" i "bracie".

5. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których zostali zapisani. Zabrania się pielgrzymowania poza grupami bez zgody księdza przewodnika. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

6. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują legitymację, znaczek, śpiewnik (należy je nosić zawsze przy sobie, znaczek – w widocznym miejscu).

7. W miejscach postoju i noclegu pielgrzymi zachowują czystość; śmieci składają do przygotowanych worków.

8. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym.

 • w uzasadnionych przypadkach, ze względu na stan zdrowia, pątnik (po konsultacji ze służbą medyczną pielgrzymki) ma prawo skorzystania z dwóch przewozów samochodem służby medycznej. W uzasadnionych przypadkach lekarz może odstąpić od tej zasady.

9. Noclegi przewidziane są tylko w szkołach. Miejsca noclegowe wyznaczają kwatermistrzowie pielgrzymki. W duchu pokuty należy nastawić się na pewne niewygody. Mycie winno odbywać się w miejscach wyznaczonych. Należy posiadać własna karimatę i śpiwór. Każdy pielgrzym zobowiązany jest do posiadania sztućców.

10. Obowiązuje bezwzględna cisza nocna  ustalona przez kwatermistrza.

11. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:

 • upomnienie z wpisem do karty uczestnictwa pielgrzyma,
 • usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

12.  W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie mające jakichkolwiek objawów chorobowych.

13.  W momencie zapisu na pielgrzymkę każdy pielgrzym podpisuje  OŚWIADCZENIE o stanie zdrowia oraz zobowiązanie do przestrzegania w trakcie pielgrzymki obowiązujących reżimów epidemicznych i oświadcza, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną.

14.  Każdy pielgrzym zobowiązuje się do noszenia maseczek i  dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi zaleceniami epidemicznymi.

15.    W koszt pielgrzymki wliczone jest żywienie.

Inne pielgrzymki

© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Wykonanie: Strony www Słupsk