Piesza Pielgrzymka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Skrzatusz
-
Częstochowa
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Regulamin

REGULAMIN 2023

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym, zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

2.  Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

 • jest fizyczne przygotowany do codziennego przejścia około 35 km;
 • akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter (codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz czynny udział w wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpiewach, konferencjach);
 • pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga;
 • będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki;
 • dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady.

3. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie mające zdrowotnych przeciwwskazań do uczestniczenia w pieszej pielgrzymce.  

4.  Osoby nieletnie lat mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie na podstawie złożonego w formularzu zgłoszeniowym pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

5.  Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat, jaki tworzą wokół siebie poprzez życzliwość, kulturą bycia, wrażliwość na potrzeby innych zwłaszcza słabszych i starszych. Zwracają się do siebie "siostro" i "bracie".

6. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których zostali zapisani. Zabrania się pielgrzymowania poza grupami bez zgody księdza przewodnika. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

7.  Przy zapisie pielgrzymi otrzymują legitymację, znaczek, śpiewnik (należy je nosić zawsze przy sobie, znaczek – w widocznym miejscu).

8. W miejscach postoju i noclegu pielgrzymi zachowują czystość; śmieci składają do przygotowanych worków.

9. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na stan zdrowia, pątnik (po konsultacji ze służbą medyczną pielgrzymki) ma prawo skorzystania z dwóch przewozów samochodem służby medycznej. W uzasadnionych przypadkach lekarz może odstąpić od tej zasady.

10. Noclegi przewidziane są tylko w szkołach lub u zapraszających nas gospodarzy. Miejsca noclegowe wyznaczają kwatermistrzowie pielgrzymki. W duchu pokuty należy nastawić się na pewne niewygody. Mycie winno odbywać się w miejscach wyznaczonych. Należy posiadać własna karimatę lub materac i śpiwór. Każdy pielgrzym zobowiązany jest do posiadania sztućców.

11. Obowiązuje bezwzględna cisza nocna ustalona przez kwatermistrza.

12. W koszt pielgrzymki wliczone jest żywienie.

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:

 • upomnienie z wpisem do karty uczestnictwa pielgrzyma;
 • usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

Inne pielgrzymki

© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Wykonanie: Strony www Słupsk