Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia

Koszalin
-
Myślibórz
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia

11 kwietnia 1999 r., w Święto Bożego Miłosierdzia, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu przybyła 50 - osobowa pielgrzymka autokarowa z parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Przewodniczył jej Wiesław Kaźmierczak, lider grupy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia. S. Celina Kondracikowska, przełożona Sióstr Jezusa Miłosiernego, poddała wówczas pomysł zorganizowania pieszej pielgrzymki z Koszalina do Myśliborza. Już tydzień później, w szóstą rocznicę beatyfikacji bł. s. Faustyny, ustalono termin spotkania organizacyjnego.
21 kwietnia 1999 r. na cotygodniowym spotkaniu grupy modlitewnej opracowany został projekt pielgrzymki. Przedstawiono go ks. proboszczowi Kazimierzowi Bednarskiemu, który wyraził zgodę na organizację I Pieszej Pielgrzymki ku czci Bożego Miłosierdzia Koszalin – Myślibórz. „Grupa robocza” w składzie: ks. Czesław Łącki, Wiesław Kaźmierczak, Józef Łebkowski i Stanisław Wiktorowski opracowała liczącą 8 etapów trasę pielgrzymki, przydzielono konkretne zadania organizacyjne. 2 maja – w dniu beatyfikacji o. Pio - Wiesław Kaźmierczak w rozmowie telefonicznej z s. Celiną Kondracikowską oficjalnie potwierdził tworzoną z woli Bożej I Pieszą Pielgrzymkę z parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu.

1 czerwca organizatorzy pielgrzymki przejechali planowaną trasę I PP Koszalin – Myślibórz, by poznać proboszczów parafii w zaplanowanych miejscach posiłków i noclegów i omówić zasady współpracy. Realizację przedsięwzięcia powierzono Miłosierdziu Bożemu na Mszy św. w myśliborskim sanktuarium.

W środę 18 sierpnia 1999 r. wyruszyła I Piesza Pielgrzymka z parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu, której przewodził ks. Czesław Łącki. Przejął on wszystkie obowiązki animatora pielgrzymki, Wiesława Kaźmierczaka, który był hospitalizowany po przebytym zawale serca.

Dzięki Bogu bogatemu w Miłosierdzie, a także narzędziom w Jego rękach - siostrze Celinie Kondracikowskiej, ks. proboszczowi parafii pw. Ducha Świętego Kazimierzowi Bednarskiemu, ks. Czesławowi Łąckiemu – I Piesza Pielgrzymka stała się faktem i przeszła do historii jako ta, która przetarła szlak dalszych pielgrzymek ku czci Bożego Miłosierdzia. Na uwagę zasługuje udział w tej I PP „Faustynek” - 3 sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego (zakonu założonego przez bł. ks. Michała Sopoćko), zgromadzenia, które widziała w swych wizjach św. Faustyna Kowalska – sekretarka i apostołka Bożego Miłosierdzia. Finał pielgrzymki to data ziemskich narodzin św. s. Faustyny (25 sierpnia 1905 r.) Data ta stała się Bożą inspiracją do szczególnych rekolekcji w drodze, szerzących i wypraszających Boże Miłosierdzie.

Trzy pierwsze Piesze Pielgrzymki z parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu prowadził ks. Czesław Łącki, opiekun grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia. Po odejściu ks. Łąckiego z parafii pw. Ducha Świętego nie było kapłana, który podjąłby się objęcia opieką tej pielgrzymki. Dopiero zainteresowanie się nią ks. Piotra Domarosa, nowego opiekuna grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Ducha Świętego, spowodowało jej reaktywację po 2 - letniej przerwie. Ks. Piotr Domaros poprowadził kolejnych pięć pielgrzymek. Wydłużył czas pielgrzymowania o jeden dzień. Odtąd każdy dzień pątniczego trudu poświęcony jest jednemu dniu nowenny do Bożego Miłosierdzia. W 2008 r. wyruszających ósmy już raz na pielgrzymkowy szlak pobłogosławił ks. bp Edward Dajczak, obecny ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Z chwilą odejścia z parafii pw. Ducha Świętego ks. Piotr "namaścił" swego następcę, ks. Łukasza Gąsiorowskiego z parafii pw. św. Kazimierza w Koszalinie. Odtąd pielgrzymki do Myśliborza swój początek mają z tej parafii, włączone też zostały w diecezjalny program duszpasterski. Kolejna zmiana to przyspieszenie wyjścia o jeden dzień, tj. 16 sierpnia, tak aby móc pobyć nieco dłużej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, czuwając i oczekując na wspólne świętowanie w dniu urodzin św. Faustyny.

Obserwując przebieg poszczególnych pielgrzymek, należy zauważyć ewolucję, jaka się dokonała na przestrzeni lat. Z małej, 40 - osobowej pionierskiej I PP głównie ludzi starszych (z których kilkoro odeszło do wieczności) i trwającej 8 dni, pielgrzymka do Myśliborza przekształciła się w 10 - dniową (9 dni marszu + dzień na czuwanie, modlitwę w Sanktuarium). XII PP była już bardzo odmłodzona, liczyła blisko 120 pielgrzymów, z których najwytrwalszy jest 18 - letni Michał z Koszalina, uczestnik 11 pielgrzymek, oraz rycerka Paulina z córkami Weroniką i Nikolą z Konikowa k/Koszalina, które z całą rodziną goszczą wszystkich pielgrzymów na pierwszym postoju - śniadaniu. Nie zmieniła się długość trasy. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu jest atrakcyjna z uwagi na krótsze etapy, piękne krajobrazy oraz rozmodlenie, propagowanie kultu Bożego Miłosierdzia i tradycji pielgrzymowania na terenach poprotestanckich, gdzie nie było praktyk i tradycji pątniczych.

W pielgrzymkach do Myśliborza uczestniczyło wiele sióstr zakonnych, kleryków, z których 3 zostało kapłanami: ks. Wojciech Panek, ks. Konrad Gruda i ks. Dariusz Wypych.

Inne pielgrzymki

© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Wykonanie: Strony www Słupsk