Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Aktualności

Różaniec - dzień pierwszy

Sie 01

Tajemnica 1. Zwiastowanie NMP

Duch Święty począł w Maryi Jezusa dopiero po Jej zgodzie. Bóg obdarował człowieka wolnością i nigdy mu jej nie odbiera. Prawdziwa miłość nigdy nie zniewala, ale pozostawia wolnym. Bóg jest miłością i do niczego nas nie zmusza. Maryja pokazuje nam jednak, że najlepszą decyzją, jaką człowiek może podjąć w życiu, jest powiedzieć Bogu „tak”. Wówczas nasze drogi złączą się z  drogami najlepszego Ojca.

Tajemnica 2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja przebywa długą i trudną drogę, aby dotrzeć do swej krewnej, Elżbiety, która potrzebowała Jej pomocy. Możemy uczyć się od Maryi pokory i wytrwałości, ponieważ mimo że została matką samego Boga, pragnie służyć i znosi trudy wyczerpującej wędrówki. Kieruje się miłością, która nie unosi się pychą, nie szuka swego, ale jest cierpliwa i łaskawa. Maryja, mimo że jest tak bardzo wyniesiona przez Boga, pozostaje Jego pokorną służebnicą.

Tajemnica 3. Narodzenie Jezusa w Betlejem

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Tajemnica Bożego wcielenia łączy się z tajemnicą Bożego imienia. Ten, Który Jest, zechciał być jeszcze bliżej człowieka i stać się nim, dzieląc jego los. Bóg jest obecny w naszym życiu. Odkrywajmy tę prawdę każdego dnia. Przychodźmy Go adorować tak jak Maryja, Józef i pastuszkowie tamtej nocy w Betlejem.

Tajemnica 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Józef i Maryja przynoszą Jezusa do świątyni i ofiarują Go Bogu. Mamy w życiu takie osoby, sytuacje, rzeczy, które powinniśmy oddać Bogu. To uczy nas postawy wdzięczności, ale również poszerza nasze serca. Cóż bowiem mamy, czego nie otrzymaliśmy od Boga i nie jest Jego darem?

Tajemnica 5. Znalezienie Jezusa w świątyni

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu”. Maryja kontempluje swym sercem swego Syna, Jezusa, Słowo Odwieczne. Kontempluje  Go w tajemnicy poczęcia i narodzenia, w okresie Jego dzieciństwa i dorosłości. W końcu kontempluje Go na krzyżu i trzymając Jego martwe ciało w swoich ramionach. Maryja tak w radościach, jak w smutkach ciągle wskazuje na Jezusa i zachęca, byśmy Go poznawali, a poznając, pokochali.

© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk