Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Aktualności

Konferencja - dzień drugi

Sie 02

Maryja strzeże łaski uświęcającej. O łasce uświęcającej i czystym sercu.

 Wiele razy w swoim życiu odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo. Na różańcu to aż 200 razy, a także i niejednokrotnie ktoś prosi: „Zmów za mnie Zdrowaśkę”. W tej modlitwie mówimy: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna”. W języku łacińskim te słowa brzmią tak: „Ave Maria, gratia plena”.

Medytacja - dzień drugi

Sie 02

Dzień drugi

Sie 02

2 SIERPNIA (NIEDZIELA) PIŁA - CHODZIEŻ (30 KM)

Powstanie Obrazu

Stare ikony, malowane przede wszystkim na drewnie, nigdy nie były podpisywane. Wynikało to z ogólnie przyjętej zasady, że obraz ma głosić chwałę Pana Boga albo przedstawionego na nim Świętego, a nie autora. Taka starożytna skromność. Podobnie jest z Obrazem Jasnogórskim.

Minął dzień...

Sie 01

1 sierpnia 2020 r.

„Jeszcze nigdy tak nie zaczynaliśmy pielgrzymki…” – to pierwsze słowa homilii bpa Edwarda Dajczaka wygłoszonej dziś w skrzatuskiej bazylice. Jak co roku Mszą św. o godz. 12.00 rozpoczęła się kolejna diecezjalna pielgrzymka. Kolejna, ale jakże inna…I mimo, że potężny głos dziesiątków pielgrzymów śpiewających wraz diakonią ks. Arka niemal podnosił dach bazyliki, po Mszy św. na trasę wyruszyło tylko trzech: ks. Marcin Kościński – dyrektor pielgrzymki, ks. Tomasz Wołoszynowski – pilot, ks. Dawid Hamrol – moderator Ruchu Światło-Życie. Taki charakter pielgrzymki wymusiła pandemiczna rzeczywistość. W Gnieźnie dołączy ks. bp Krzysztof Włodarczyk, który już ze Skrzatusza na Jasną Górę pielgrzymował.

Do Skrzatusza przyjechało wielu diecezjan, którzy co roku dwa sierpniowe tygodnie ofiarowywali Bogu i Maryi. Dziś nie mogli wyruszyć w drogę, ale chcieli przynajmniej ten jeden dzień przeżyć w pielgrzymkowej wspólnocie, we Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę. Jak dobrze było znowu spotkać siostry i braci, z którymi znają się już z tylu wędrówek na Jasną Górę. Żal, że nie można iść, wzruszenie widoczne na twarzach, łzy mimowolnie spływające po policzku… Otuchy dodały słowa bpa Edwarda, który zwrócił uwagę na to, co może nam dać duchowe pielgrzymowanie. Pielgrzymowanie w głąb własnego serca i w głąb serca Kościoła. Ks. Wacław Grądalski zachęcał, by przyjeżdżać do Skrzatusza, do Matki Bolesnej. Dobre Media, https://www.facebook.com/pieszakoszalinska/, konferencje na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl to również pomoc w duchowym pielgrzymowaniu. Pewną namiastką będą na pewno apele pielgrzymkowe w parafiach, w których pracują księża przewodnicy poszczególnych grup.

Więc ruszajmy! Pamiętajmy w naszych modlitwach o księżach samotnie zmierzających przed Jasnogórski Tron, niosąc nasze intencje. I jak każdego pielgrzymkowego dnia, o ile to tylko możliwe – Msza św., Godzinki. Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Konferencja (w Internecie) i Apel Jasnogórski. Z Panem Bogiem :)

Różaniec - dzień pierwszy

Sie 01

Konferencja - dzień pierwszy

Sie 01

Medytacja - dzień pierwszy

Sie 01

Dzień pierwszy

Sie 01
© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk