Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Aktualności

Nowenna - dzień drugi

Sie 05

I. Wprowadzenie

W roku 1430 wieść o licznych dziękczynnych wotach, złożonych w skarbcu jasnogórskim, zwabiła bandę rabusiów zarażonych błędami sekty husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć Cudowny Obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. 

Różaniec - dzień piąty

Sie 05

Konferencja - dzień piąty

Sie 05

Maryja uczy nas troski o człowieka. O służbie.

Pieniądze, sława, jakiś dobry poziom życia, ekskluzywne wakacje, elegancki dom, komfortowe auto, możliwość wpływania na dzieje świata i kariera… Czy nie są to wartości, które w wielu budzą dreszczyk emocji i pragnień? Dzisiejszy świat zdominowany jest przez sukces, bo jest on niczym sprężyna napędzająca życie i naszą codzienność. Nieraz za wszelką cenę dążymy, by osiągnąć sukces. Szkoda tylko, że często dokonuje się to kosztem drugiego człowieka.

Medytacja - dzień piąty

Sie 05

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. 

Dzień piąty

Sie 05

5 SIERPNIA (ŚRODA) KŁECK0 - GNIEZNO - WITKOWO (36 KM)

Królowie na Jasnej Górze

Do Matki Boskiej Częstochowskiej pielgrzymowali prawie wszyscy polscy królowie, wielu też wielokrotnie, np. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary z królową Boną, Zygmunt III Waza, Władysław IV (4 razy), Jan Kazimierz (6 razy), Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski (między innymi przed wyprawą wiedeńską i po odsieczy Wiednia w 1683 r.).

Nowenna - dzień pierwszy

Sie 04

 I. Wprowadzenie

W XIV wieku książę opolski Władysław dostaje
we władanie Ruś Czerwona. W czasie podróży
po powierzonych mu ziemiach znajduje - jak głosi tradycja - w prywatnej kaplicy zamku bełskiego od dawna łaskami słynący wizerunek Bogurodzicy, Podczas napadu Tatarów wpadła tam strzała przez okno i utkwiła w obrazie. 

Różaniec - dzień czwarty

Sie 04

Konferencja - dzień czwarty

Sie 04

Maryja uczy przezwyciężać trudności, przyjmować i ofiarować cierpienie.

Umiłowani czciciele Matki Bożej, drodzy pątnicy pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.

© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk