Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Aktualności

Dzień szósty

Sie 06

6 SIERPNIA (CZWARTEK) WITKOWO - ZAGÓRÓW  (40 KM)

Śluby Jana Kazimierza

Panuje powszechne przekonanie, że śluby złożone przez króla Jana Kazimierza we
Lwowie były konsekwencją zwycięskiej obrony Jasnej Góry. Te dwa wydarzenia pozostają
organicznie niejako związane. Pełne znaczenie zwycięskiej obrony w 1655 r.
znalazło wyraz w elekcji Maryi na Królową Polski.

Nowenna - dzień drugi

Sie 05

I. Wprowadzenie

W roku 1430 wieść o licznych dziękczynnych wotach, złożonych w skarbcu jasnogórskim, zwabiła bandę rabusiów zarażonych błędami sekty husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć Cudowny Obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. 

Różaniec - dzień piąty

Sie 05

Konferencja - dzień piąty

Sie 05

Maryja uczy nas troski o człowieka. O służbie.

Pieniądze, sława, jakiś dobry poziom życia, ekskluzywne wakacje, elegancki dom, komfortowe auto, możliwość wpływania na dzieje świata i kariera… Czy nie są to wartości, które w wielu budzą dreszczyk emocji i pragnień? Dzisiejszy świat zdominowany jest przez sukces, bo jest on niczym sprężyna napędzająca życie i naszą codzienność. Nieraz za wszelką cenę dążymy, by osiągnąć sukces. Szkoda tylko, że często dokonuje się to kosztem drugiego człowieka.

Medytacja - dzień piąty

Sie 05

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. 

Dzień piąty

Sie 05

5 SIERPNIA (ŚRODA) KŁECK0 - GNIEZNO - WITKOWO (36 KM)

Królowie na Jasnej Górze

Do Matki Boskiej Częstochowskiej pielgrzymowali prawie wszyscy polscy królowie, wielu też wielokrotnie, np. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary z królową Boną, Zygmunt III Waza, Władysław IV (4 razy), Jan Kazimierz (6 razy), Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski (między innymi przed wyprawą wiedeńską i po odsieczy Wiednia w 1683 r.).

Nowenna - dzień pierwszy

Sie 04

 I. Wprowadzenie

W XIV wieku książę opolski Władysław dostaje
we władanie Ruś Czerwona. W czasie podróży
po powierzonych mu ziemiach znajduje - jak głosi tradycja - w prywatnej kaplicy zamku bełskiego od dawna łaskami słynący wizerunek Bogurodzicy, Podczas napadu Tatarów wpadła tam strzała przez okno i utkwiła w obrazie. 

Różaniec - dzień czwarty

Sie 04
© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk