Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Grupa Złota

Dzień 13. Kłobuck – Częstochowa

Sie 13

Wiem, komu uwierzyłem

Dziś koniec duchowej pielgrzymki na Jasną Górę. Uczestnicząc w Złotej Grupie, odbyłeś drogę serca – rekolekcje. Słowo rekolekcje (łac. recolligere) oznacza zbierać na nowo, zbierać powtórnie. Te trzynaście dni miało na celu na nowo zebrać skarby, które przygotował dla Ciebie Bóg, oraz powtórnie przyprowadzić Cię do kochającego Ojca. To właśnie Bóg i nasz całkowity powrót do Jego Miłości, Jego domu jest celem naszych dążeń.

Na koniec tych rekolekcji w duchowej pielgrzymce bardzo ważne, byśmy uchwycili jeszcze jeden bardzo istotny aspekt wiary Maryi. Widzieliśmy, że Maryja nie wszystko rozumiała, była wystraszona, stawiała pytania. Bóg w pewien sposób całkowicie poprzestawiał Jej życie. Ale co najważniejsze, Maryja jako wierząca Żydówka wie, kim jest Bóg – wie, z kim rozmawia. Maryja ma zaufanie do Osoby. Wie, że Bóg ją kocha i dotrzyma słowa. Jej odpowiedź –fiat, zgoda na wolę Bożą, nie opiera się jedynie na emocjonalnym porywie serca, ale na silnej relacji miłości między Nią a Panem Bogiem. Ewangelia podaje także dalsze losy Maryi i Jej wiary – obawy jej męża Józefa; zapowiedź, że Jej duszę miecz przeniknie; rzeź niewiniątek w Betlejem i konieczność ucieczki do Egiptu; zaskoczenie i niezrozumienie, kim jest Jej Syn; cierpienie aż po Krzyż z powodu całej Męki i Śmierci Jezusa. Widzimy, że ta droga wcale nie była usłana różami, z pewnością nie była łatwa. Złota Grupa doprowadziła także i Ciebie do odnowienia lub podjęcia życiowego wyboru – Twojej odpowiedzi dla Boga. Czeka Cię dalsza droga codziennego życia. Bardzo ważne, byś Ty także wiedział, komu oddajesz swe życie.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). To właśnie Jemu – kochającemu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu uwierzyłeś, Jemu oddajesz swe życie. Pan Jezus powiedział: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję (J 15,13-14), później dodał”Ja za nich poświęcam w ofierze samego siebie (J 17,19). Niezależnie od historii Twojego życia jesteś ukochanym dzieckiem Boga, wszystkie Jego obietnice są dla Ciebie i są w zasięgu Twej ręki, to dla Ciebie cierpiał Mękę, za Ciebie Jezus oddał życie na Krzyżu, byś razem z nim zmartwychwstał do życia wiecznego. Dla Ciebie Jezus założył Kościół, byś mógł otrzymać wszystko to, co było udziałem pierwszych uczniów.

W znanej pieśni religijnej Ciebie Boga wysławiamy w ostatniej części śpiewamy: W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Drogi pielgrzymie, ufając Bogu, nie zawstydzisz się na wieki.

Jezu, ufam Tobie!

Zadanie serca:

Udaj się dziś przed Najświętszy Sakrament (lub zatroszcz się o chwilę samotności w domu) i pomódl się słowami poniższej pieśni:

Ja wiem, w kogo ja wierzę stałością duszy mej:

Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.

To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał

I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

Ja wiem, w kim mam nadzieję, w słabości mojej moc:

To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc.

On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.

Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,

Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:

To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan,

Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran.

© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk