Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Grupa Złota

Dzień 1. Skrzatusz – Piła

Sie 01

Bóg jest i mówi

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja (Łk 1, 26).

Takimi słowami rozpoczyna się tekst o Zwiastowaniu Pańskim. Tak rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń naszej wiary – wcielenie Jezusa. Zauważmy, że to Bóg pierwszy wychodzi do człowieka. Jego inicjatywa rozpoczyna całą resztę wydarzeń, całą drogę wiary Maryi. Bóg nie jest obojętny na los świata, nie tylko go stworzył, ale wyraża swą troskę i opiekę nad całym stworzeniem. Wróćmy do sceny zwiastowania Maryi. Wierząca Maryja żyła wówczas w Nazarecie. Co istotne, była to nic nieznacząca mieścina, dodać trzeba, że nawet o złej sławie – w biblijnej scenie, gdy Filip spotyka Natanaela i mówi mu: znaleźliśmy Mesjasza – Jezusa z Nazaretu, ten odpowiada: Czy może być co dobrego z Nazaretu?. W tej nic nieznaczącej miejscowości zwykła nastolatka, która miała plany na swoje życie, słyszy głos Anioła. Bóg do niej przemówił.

Powyższe słowa mogą być dla nas ważną inspiracją – w jaki sposób ja mogę poznać Pana Boga? W jaki sposób Bóg przemawia także do mnie? Jak mogę usłyszeć Jego głos?

W liście do Rzymian czytamy: Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1,20). Okazuje się, że człowiekowi potrzebne są najpierw otwarte oczy. Trzeba umieć spojrzeć na całe stworzenie, spojrzeć na naturę. Dostrzec cud natury – codzienny wschód i zachód słońca, pola tętniące życiem …On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa– mówi o gwiazdozbiorach Księga Hioba; Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi– powiada Pan Jezus (Mt 6,26). Patrząc na stworzenie, możemy wiele powiedzieć o jego Stwórcy, Jego trosce, miłości. Świat – natura to pierwszy głos Boga Stwórcy do człowieka. Jednak życie pokazuje, że to nie wystarcza. Dlatego Bóg wybrał kolejną drogę dotarcia do swoich dzieci. W liście do Hebrajczyków czytamy: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków(Hbr 1,1) – przez całe nauczanie Starego Testamentu – wybór Abrahama, Mojżesza, Eliasza i innych proroków, wybór Ludu Bożego Izraela – Bóg mówił. Przez całe świadectwo Starego Testamentu Bóg objawił człowiekowi, ak do Niego dojść. Jak podaje starotestamentalna Księga Jeremiasza: To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą(Jr 31,32), dlatego okazało się, że dla zbawienia ludzkości potrzeba jeszcze innej drogi dotarcia do człowieka. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Rz 1,2) – przez narodziny Jezusa, przez Jego Ewangelię – Dobrą Nowinę, którą przyniósł, przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie kolejny, ostateczny raz przemówił Bóg do ludzkości, przemówił do Ciebie.

Bóg mówił w tamtych czasach, ale przemawia także dzisiaj.

Zadanie serca:

Podziękuj dziś Bogu za dar Twojego życia. Pomódl się za Twoich rodziców, zawierz Was Miłosierdziu Bożemu.

© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk