Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Grupa Złota

PIELGRZYMUJ RAZEM Z NAMI

Cze 13

 

Nie wszyscy mogą fizycznie pielgrzymować razem z Nami dlatego zapraszamy do włączenia się w duchowe pielgrzymowanie.

Ta forma skierowana jest do osób chorych jak i tych, którzy z różnych powodów nie  mogą wziąć udziału w pielgrzymce.

 

Zapisy do ZŁOTEJ GRUPY u ks. Przewodnika z rejonu.

Deklarując swoje pielgrzymowanie otrzymasz rozważania na każdy dzień pielgrzymki.

 

Modlitwa zawierzenia pielgrzymów

 

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji (wymień intencję). Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca. Amen.

 

 

Pielgrzym Duchowy zobowiązuje się do:

 

1. Odmówienia jednej „Dziesiątki” Różańca każdego dnia pielgrzymki(1-13 sierpnia) jednocząc się z intencjami modlitewnymi Pątników.

2. Odmówienia specjalnej modlitwy zawierzenia pielgrzymów Maryi Wspomożycielce Wiernych (podana niżej).

3. Podjęcia dobrowolnego postanowienia na czas Pielgrzymki.

 

Podczas trwania pielgrzymki znajdziesz na tej stronie rozważania na każdy dzień.

 

 

 

 

© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk